Jekaterina Rozkova - Multilingua Keelekeskus OÜ

Jekaterina Rozkova

Loading Kursused

Lõpetasin 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele kui teise keele õpetaja erialal.

Olen töötanud nii vene õppekeelega koolides eesti keele õpetajana, kui ka eesti õppekeelega koolis vene ja eesti keele õpetajana.

Olen õpetanud eesti keelt täiskasvanute gruppidele ja eraõppijatele. Olen täiendanud ennast erinevatel eesti keele õpetamise metoodika seminaridel, koolitustel ja kursustel.

Multilinguas töötan aastast 2019. Olen kindel, et õpilase suhtumine keeleõppesse sõltub eelkõige õpetajast. Mida selgemalt ja konkreetsemalt on õppe-eesmärk sõnastatud, seda lihtsam on selle eesmärgi saavutamise määra võimalik mõõta. Keele õpetamisel pööran suurt tähelepanu grammatikale ja sõnavarale, sest pean mõlemaid nii passiivse kui aktiivse keeleoskuse aluseks.

Riigikeele valdamine annab palju võimalusi nii igapäevaelus kui ka töövaldkonnas, enesearendamises jne. On enesestmõistetav, et oskad selle maa keelt, kus sa oled sündinud, kus sa kavatsed ka edasi elada.

Keeled suus, teed valla!