Triin Lind

Rootsi keelega hakkasin tegelema gümnaasiumi ajal Rootsi vahetusõpilaseks minnes. Hiljem õppisin rootsi filoloogiat ning omandasin rootsi keele õpetaja kutse Tartu Ülikooli skandinavistika osakonnas. Olen täiendanud end Rootsis Uppsala Ülikooli juures ning kuulun Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi. Täiskasvanute koolitajana tegutsen 2007. aastast, Multilinguas alates 2013. aastast. Minu tundides õpime keelt mänguliselt ja läbi suhtlemise, kuid oluliseks pean ka piisava grammatikapõhja omandamist.